Delfstoffen

Thema’s > Delfstoffen

In 1824 werd er op Aruba goud ontdekt. Honderd jaar lang kwamen er mensen van heinde en ver naar Aruba om goud te delven. De voornaamste vindplaatsen van goud waren Daimari, Wacobana, Arikok, Rooi Fluit, Hadicouradi en later Westpunt, waar gouderts werd gevonden.
De exploitatie was uiteindelijk niet zo succesvol. De meest bekende overblijfselen van de goudzoekers op Aruba zijn de ruïnes van de Bushiribana-goudsmelterij.

Op Seroe Colorado, op de uiterste zuid-oostelijke punt van Aruba, kwam guano voor. Guano is een natuurlijke afzetting bestaande uit de gedroogde uitwerpselen van dieren, en is bekend om de zeer hoge concentratie meststoffen die erin zit. Op Aruba ontstond fosforzure kalk uit de uitwerpselen van zeemeeuwen. In 1874 begon men voor het eerst met de ontginning van fosfaat.. Er bleek een behoorlijke wereldmarkt te bestaan voor fosfaat dat voor bemesting werd gebruikt.Hoewel deze activiteit lange tijd gezorgd heeft voor de financiële onafhankelijkheid van Aruba, werd ook dit geen langdurig succes.

Energiemultinationals Repsol en Total hebben in 2016 overeenstemming bereikt om een proefboring uit te voeren naar aardgas in de wateren ten noorden van Aruba. Vier boorgebieden verspreid over 80 kilometer en op ongeveer 15 kilometer afstand van de Arubaanse kust zijn aangewezen als mogelijke boorplekken. De locaties hebben de namen Bon Bini, Dushi, Lagadishi en Kini-Kini gekregen. Het hele proces van de eerste proefboring zal ongeveer twee en een half jaar in beslag nemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *