Aruba en Nederland sluiten bestuurlijk akkoord over houdbare overheidsfinanciën

Aruba en Nederland sluiten bestuurlijk akkoord over houdbare overheidsfinanciën
Nieuwsbericht | 24-05-2024 | 15:14

Aruba en Nederland gaan een bestuurlijk akkoord sluiten met afspraken over houdbare overheidsfinanciën op Aruba. Het akkoord is een belangrijke 1e stap om weer te gaan samenwerken aan een rijkswet. In het akkoord spreken de landen met elkaar af dat er een rijkswet komt, waarin onder meer begrotingsnormen en financieel toezicht worden opgenomen. Met het sluiten van het akkoord gaat Aruba een lagere rente betalen voor de Covidleningen. De bespaarde rente kan Aruba besteden aan investeringen in eigen land.

Rente op lening omlaag
Nederland en Aruba zijn al langer in gesprek over het maken van afspraken voor financieel toezicht. Met als doel houdbare overheidsfinanciën en meer ruimte voor investeringen. Dit is van groot belang voor een goed functionerende overheid en duurzame economische ontwikkeling. Het bestuurlijk akkoord volgt op een op 10 oktober 2023 gesloten overeenkomst voor de herfinanciering van de Covidlening. Deze lening is door Nederland aan Aruba verstrekt om de gevolgen van de coronapandemie het hoofd te bieden. In de overeenkomst heeft de lening een looptijd van 20 jaar, tegen een rente van 6,9%. Nadat het bestuurlijk akkoord door beide landen is getekend, wordt de rente verlaagd naar 5,1%. De rente kan worden verlaagd, omdat Nederland met een rijkswet meer zekerheid krijgt over de financiële draagkracht van Aruba.

Begrotingsnormen en financieel beheer
Aruba heeft ermee ingestemd dat er een rijkswet komt. Hierin worden onder meer de definities van de begrotingsnormen, normen voor het financieel beheer en de vormgeving en werking van het financieel toezicht opgenomen. Ook wordt er in de wet geregeld dat Aruba gebruik kan maken van de lopende inschrijving waaronder Nederland inschrijft op leningen. Op deze manier wordt voor Aruba een gunstige financieringsmogelijkheid opengesteld. Het College Aruba financieel toezicht (CAft) blijft in het kader van het financieel toezicht zowel Aruba als de Rijksministerraad adviseren. Om de nieuwe begrotingsnormen te bepalen, leggen Aruba en Nederland een gezamenlijke onderzoeksvraag voor aan het IMF.

Aruba neemt daarnaast aanvullende bepalingen op in de eigen, nationale regelgeving. Een voorbeeld hiervan is de kwantificering van de begrotingsnormen en de mogelijkheid om zelf een Begrotingskamer in te richten als adviseur van de Staten en de regering. Wijziging of vaststelling van de nationale regelgeving kan alleen met instemming van de Rijksministerraad.

Verdere renteverlaging bij inwerkingtreding rijkswet
Verder is afgesproken dat als de rijkswet en de betrokken nationale regelgeving niet volgens planning tot stand komen, de rente op de Covidlening weer zal worden verhoogd naar 6,9%. Het voorstel voor de rijkswet dient uiterlijk 1 mei 2025 bij de Tweede Kamer te zijn ingediend voor behandeling. Ook is overeengekomen dat Nederland, ná inwerkingtreding van de rijkswet, de rente op de herfinanciering van de Covidlening verder verlaagt. Nederland verklaart zich ook bereid om ná inwerkingtreding van de rijkswet, een deel van de aflopende buitenlandse leningen van Aruba te herfinancieren tegen de rente die Nederland betaalt, met daarboven een beperkte opslag.

Aruba blijft daarnaast werken aan de uitvoering van de hervormingen in het kader van het landspakket. Het conceptvoorstel voor de RAft wordt ingetrokken.

75 jaar Marinierskazerne Savaneta; informatie gezocht

Januari 1951 keerde het Korps Mariniers terug naar de barakken in Savaneta, de voormalige hoofdstad van het eiland Aruba.

In 2026 zal dat 75 jaar geleden zijn, een mooi moment om een herinneringsboek uit te geven.

Wij verzamelen wetenswaardigheden over de periode 1951 – 2026 die in aanmerking komen om in het boek te worden opgenomen. Dit kan alleen slagen als actief dienend personeel, oudgedienden, burgermedewerkers, gezinsleden en iedereen die het eiland Aruba en de Marinierskazerne Savaneta een warm hart toedraagt helpt bij de totstandkoming van het boek.

Uw anekdotes, verhalen, documenten, beeld- en geluidmateriaal zien wij graag tegemoet. Wilt u een financiële bijdrage leveren of een gedeelte van het boek sponseren neem dan contact met ons op via https://www.75-jaar-msk-savaneta.nl/

De samenstellers:

LNTKOLMARNS Van Wijk, LNTKOLMARNS BD Poetiray, AOOMARNALG BD Van Etten en SGTMARNALG BD Scholing

Tourisme Aruba herstelt zich

In januari 2022 heeft de regering van Aruba de corona exitstrategie aangekondigd om weer normaal te worden.

Deze exit-strategie is essentieel voor het herstel van het toerisme op Aruba. De Omicron-variant had gevolgen voor het toerisme op Aruba en de gevolgen waren zeker ook voelbaar in januari 2022.

De voorspelling voor het toerisme in 2022 was een herstel tussen 85% en 100% ten opzichte van het toerisme in 2019, Aruba’s beste jaar voor toerisme ooit.

Een hoogtepunt voor januari 2022 was het feit dat, hoewel het aantal bezoekers daalde, er een herstel van 79% was van de toeristeninkomsten, een belangrijke indicator.

Vorige week kondigde de regering van Aruba haar besluit aan om weer normaal te worden en alle Covid19-beperkingen stop te zetten. Op zaterdag 19 februari 2022 arriveerden 5316 bezoekers op de luchthaven, waarvan 4384 uit de VS, de grootste en belangrijkste toeristenmarkt voor Aruba. Op zondag 20 februari 2022 kwamen de cruiseschepen Celebrity Reflection en Celebrity Constellation aan in de haven vol met bezoekers. De bezettingsgraad van de luchtvaartmaatschappij neemt toe hetgeen het vertrouwen van deze luchtvaartmaatschappijen laat groeien.

Corona op Aruba – Reisadvies

22 maart 2020 – Reisadvies Nederlandse overheid: Reis alleen indien noodzakelijk.
Het luchtruim is sinds 15 maart 2020 gesloten voor passagiersvluchten uit alle landen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ingezetenen van Aruba die momenteel in Europa verblijven, kunnen volgens de lokale autoriteiten terugkeren. Reizigers wordt geadviseerd contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij en/of de reisorganisatie.

Voor cruisereizigers gelden momenteel strenge controles als zij Aruba aandoen.

21 maart 2020 – 3 nieuwe besmettingen aangekondigd op Aruba .
Sprekend in wat een gewone dagelijkse persconferentie is geworden, kondigde de premier van Aruba, Evelyn Wever-Croes, aan dat nog eens 3 personen positief hebben getest op het COVID-19-coronavirus op Aruba, waardoor het totaal aantal positieve gevallen tot nu toe op 8 komt.

19 maart 2020 – De verplichte avondklok gaat in op zaterdag 21 maart .
De premier van Aruba, Evelyn Wever-Croes, heeft aangekondigd dat aanstaande zaterdag een verplicht avondklok zal worden opgelegd in Aruba. De avondklok gaat in om 21.00 uur en duurt tot 06.00 uur. Het blijft van kracht tot en met 31 maart. Bovendien worden vanaf zaterdag tot en met 31 maart alle inkomende reizen stopgezet, inclusief toegang voor inwoners van Aruba. In een verklaring bevestigde de CEO van de Aruba Airport Authority, de heer Joost Meijs, dat, zoals eerder gemeld, een werknemer van een bedrijf dat actief is op de luchthaven Reina Beatrix in Aruba, positief testte op het COVID-19-coronavirus. Deze persoon was inderdaad het vijfde bekende geval op Aruba.

19 maart 2020 – Werknemer van een bedrijf dat actief is op de luchthaven van Aruba test positief.
Volgens woordvoerder Hendrik Croes van Aruba Airport Authority is een werknemer van een bedrijf dat actief is op de luchthaven Reina Beatrix in Aruba, positief getest op het COVID-19-coronavirus. Er werd geen informatie gegeven voor welk bedrijf deze persoon werkt en of het dezelfde persoon is die door het ministerie van Volksgezondheid is aangekondigd als de vijfde persoon die positief test. Het betreffende werkgebied is afgesloten. Contact tracering is momenteel aan de gang om mensen te identificeren waarmee deze persoon mogelijk in contact is gekomen, en uit voorzichtigheid zijn alle risicovolle personen die op de luchthaven werken naar huis gestuurd. Drie medewerkers van de Aruba Airport Authority zijn uit voorzorg naar huis gestuurd om zelf in quarantaine te gaan.

19 maart 2020 – Vijfde besmetting vastgesteld en één herstel.
Een vijfde geval van COVID-19-coronavirus, geïdentificeerd als een persoon van Arubaanse afkomst die onlangs naar Aruba is teruggekeerd, is bevestigd door het Ministerie van Volksgezondheid van Aruba. Er werd ook bevestigd dat een van de andere vier gevallen is hersteld. Verder is Aruba’s eerste bevestigde geval, een 65-jarige Amerikaanse staatsburger die op het eiland werkte als adviseur van Aruba’s Water-productiefaciliteit, per luchtambulance naar de VS vervoerd. De persoon was geïsoleerd geweest en was voldoende hersteld om terug naar de VS te kunnen worden vervoerd

In verband met de sociale afstands maatregelen op Aruba moeten alle bedrijven en instellingen vanaf vandaag, 19 maart, om 20:00 uur sluiten. De enige uitzonderingen hierop zijn specifieke dienstdoende apotheken, drive-thru en bezorgrestaurants en benzinestations. Deze kunnen open blijven tot 22.00 uur. Bovendien moeten alle casino’s, bioscopen en sportscholen tot nader order sluiten en stoppen alle groepssportactiviteiten vanaf 19 maart.

18 maart 2020 – Ministerie van Volksgezondheid houdt persconferentie.
Het Ministerie van Volksgezondheid van Aruba hield om 13.00 uur AST een persconferentie waar zij aanvullende informatie naar voren brachten. Ten tijde van de persconferentie zijn er geen nieuwe gevallen gemeld. Momenteel bevinden 125 personen op Aruba zich in quarantaine gedurende de vereiste periode van 14 dagen. Het ministerie van Volksgezondheid meldde dat de COVID-19-hotline wordt overspoeld met oproepen en deed een beroep op het publiek om dat nummer alleen te gebruiken als de combinatie van symptomen die verband houden met COVID-19 (zie onderstaande post) zich manifesteert. Het ministerie van Volksgezondheid heeft ook aangegeven dat er binnenkort extra communicatielijnen zullen worden toegevoegd, waaronder een Whatsapp-lijn en een speciaal nummer dat alleen mag worden gebruikt door personen van 60 jaar en ouder.

17 maart 2020 – Vierde geval van coronavirus bekend gemaakt.
De premier van Aruba, Evelyn Wever-Croes, heeft zojuist een vierde geval van COVID-19-coronavirus op Aruba bekend gemaakt. De persoon die positief voor het coronavirus heeft getest, is een toerist.

17 maart 2020 – Geen nieuwe gevallen op basis van tot nu toe uitgevoerde tests.
Tijdens een persconferentie met uitzendingen om een ​​update te geven over de situatie op Aruba, heeft de minister van Volksgezondheid van Aruba aangekondigd dat er sinds het middaguur geen nieuwe gevallen van COVID-19-coronavirus zijn. Er werd aan herinnerd om de COVID-19-hotline te bellen op (+297) 280 0101 (gratis) als men een combinatie van symptomen ervaart, waaronder hoge koorts boven 102 ° F (39 ° C), droge hoest en kortademigheid adem. De minister van onderwijs verklaarde ook dat scholen tot 31 januari gesloten zouden blijven. De lokale bewustmakingscampagne heeft zijn effect en verschillende bedrijven nemen definitieve stappen om sociale afstand in de praktijk te brengen in een voortdurende en toenemende eilandbrede poging om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken.

16 maart 2020 – Derde geval van coronavirus op Aruba.
Tijdens een persconferentie kondigde de premier van Aruba, Evelyn Wever-Croes, een derde geval van COVID-19-coronavirus op Aruba aan. Bovendien kondigde de premier aan dat vanaf 17 maart 2020 alle vestigingen (inclusief restaurants, bars en benzinestations) om 22.00 uur moeten sluiten. Verschillende restaurants hebben besloten om voorlopig te sluiten, terwijl anderen afhalen en / of bezorgen. Om de werknemers en het grote publiek te beschermen, zijn voorlopig ook verschillende casino’s en winkels gesloten.

15 maart 2020 – Stop van alle internationale inkomende reizen.
Tijdens een persconferentie om ongeveer 20:00 uur AST kondigde de premier van Aruba, Evelyn Wever-Croes, aan dat alle inkomende internationale reizen vanaf middernacht op 16 maart 2020 tot 31 maart 2020 zullen worden gestopt. Een uitzondering op deze binenkomende reisblokkade wordt verleend aan inwoners van Aruba. Er wordt ook een reisadvies ingesteld voor bewoners, dat op dit moment uitgaand reizen afraadt. Tot op heden heeft Aruba twee bevestigde gevallen van het Corona-virus. Het is belangrijk op te merken dat deze uitsluiting niet van toepassing is op uitgaande reizen voor internationale reizigers die momenteel op Aruba zijn – zij zullen hun terugvlucht naar huis kunnen nemen.

14 maart 2020 – Cruises afkomstig uit Amerikaanse havens opgeschort.
De Cruise Lines International Association (CLIA) heeft gezegd dat cruisemaatschappijen vanuit Amerikaanse havens de dienst voor de komende 30 dagen vanaf 14 maart 2020 hebben opgeschort. Alle andere cruiseschepen die naar Aruba komen, cruises die van niet-Amerikaanse havens afkomstig zijn, moeten nog steeds een maritieme gezondheidsverklaring indienen bij het ministerie van Volksgezondheid op Aruba en het ministerie van Volksgezondheid kan elk cruiseschip inspecteren wanneer dat nodig wordt geacht. Bovendien mogen mensen van isolatie niet van boord gaan van het cruiseschip waarop ze zich bevinden.

13 maart 2020 – Eerste positieve gevallen bekend gemaakt op Aruba.
Tijdens een persconferentie kondigde de premier van Aruba, Evelyn Wever-Croes, aan dat twee personen op Aruba positief hebben getest op het corona-virus. Een daarvan is een Arubaanse staatsburger die onlangs naar New York is gereisd en vandaar is teruggekeerd, en een andere is een Amerikaanse staatsburger die adviseur is van Aruba’s waterproductiebedrijf WEB. Beide personen zijn geïsoleerd en vertoonden slechts milde symptomen. Er werd ook aangekondigd dat vanaf 14 maart de screening van de luchthavens veel strenger zal zijn en dat vanaf zondag 15 maart reizigers uit Europa, met uitzondering van Arubaanse onderdanen, toegang zal worden geweigerd, in elk geval tot 31 maart wanneer deze maatregel opnieuw geëvalueerd zal worden. Dit geldt ook voor personen uit de lijst van landen die door de WHO zijn aangewezen.

12 maart 2020 – Aruba’s luchthaven Reina Beatrix voert de schoonmaakinspanningen aanzienlijk op.
CEO Joost Meijs zei in een verklaring dat, afgezien van de dagelijkse routine schoonmaak, de schoonmaakfrequentie van openbare ruimtes is toegenomen; en strategische ontsmettingsmachines en zeepdispensers zijn toegevoegd. De volledige verklaring van de luchthaven-CEO van Aruba is hier beschikbaar .

10 maart 2020 – Volgens een verklaring van de minister van Volksgezondheid van Aruba zijn alle tests op personen met symptomen als die van het corona-virus negatief gebleken.
Tot op heden heeft Aruba geen gevallen van het Corona-virus gekend. Updates blijven worden geplaatst zodra ze beschikbaar zijn.

 

Belasting Aruba 2,5% omhoog per 1 juli 2018

Aruba voert per 1 juli een crisisbelasting in om de begrotingstekorten van 2017 en 2018 te dichten. Daarvoor wordt de omzetbelasting met 2,5 procent verhoogd. Het land heeft tekorten op de begroting van 2017 en 2018 en een staatsschuld die inmiddels 91 procent van het bruto binnenlands product bedraagt.

Lees bverder bij de bron: https://www.nu.nl/binnenland/5192786/aruba-voert-crisisbelasting-in-begrotingstekorten-dichten.html

TUI fly vanaf 15 juni extra vlucht vanaf Brussels Airport

Deze zomer breidt TUI fly haar aanbod uit met een extra vlucht per week naar Aruba vanaf Brussels Airport. Aruba verwacht daarom maar liefst 150% meer bezoekers uit België. Dat liet Elton Barbour, Sales Representative Europe van het Verkeersbureau van Aruba gisteren weten aan TravelPro (Zie bron).

“Het gaat goed met Aruba, op de gehele Europese markt zien we een groei van 4,8%. Ook kunnen we een groei van tegen de 3% vanuit Nederland noteren. Dit jaar hopen we wederom rond de vijf of zes procent te groeien. We verwachten dat we met name verschil gaan zien in België.” Op 15 juni wordt de extra vlucht toegevoegd. “We hopen weer een mooi jaar mee te maken.” Naast de extra vlucht zorgt de situatie op St. Maarten ook voor extra toeristen naar het eiland. Barbour: “Veel toeristen die normaal naar St. Maarten op vakantie gingen, kiezen nu voor een andere bestemming in het Caribisch gebied, dus ook Aruba.”

Lees verder bij de bron: Travelpro

Verklaring Koninkrijk der Nederlanden betreffende de bilaterale relatie met de Bolivariaanse Republiek Venezuela

Verklaring Koninkrijk der Nederlanden betreffende de bilaterale relatie met de Bolivariaanse Republiek Venezuela
Diplomatieke verklaring | 23-01-2018

De regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden betreuren ten zeerste de unilaterale beslissing van de Venezolaanse regering om de grenzen met Aruba, Curaçao en Bonaire op 5 januari j.l. te sluiten. Venezuela heeft dat gedaan naar aanleiding van smokkelpraktijken die vanuit Venezuela zouden plaatsvinden via de eilanden.
Naar aanleiding hiervan hebben het Koninkrijk en Venezuela uitvoerig contact gehad over een gezamenlijke aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit waaronder smokkel. Op 12 januari jl. vond er op Aruba een constructief overleg plaats tussen het Koninkrijk en Venezuela en kwamen beide partijen tot afspraken over de noodzakelijke aanpak van smokkel onder meer door intensivering van douanesamenwerking. Het Koninkrijk is reeds begonnen met de implementatie van enkele van de maatregelen die smokkel moeten tegengaan.

Het is in het belang van het Koninkrijk en Venezuela dat er een spoedige normalisering van de betrekkingen tussen beide buurlanden plaats heeft. Dit past bij de hechte historische en culturele banden die er zijn tussen het Venezolaanse volk en die van de overzeese landen en gebieden van het Koninkrijk. Het Koninkrijk roept daarom de Venezolaanse autoriteiten op formeel in te stemmen met de afspraken die op 12 januari j.l. in Aruba werden gemaakt zodat de grenzen tussen beide landen weer kunnen opengaan en de smokkel, de reden voor de grenssluiting, gezamenlijk op een effectieve wijze, kan worden aangepakt.

Met sterrenchef langs favoriete (culinaire) adressen op Aruba

Voor het eerst in de geschiedenis heeft een sterrenchef een eigen reis op de markt gezet. Sterrenchef François Geurds brengt eigen reis naar Aruba op de markt. In samenwerking met Aruba Tourism Authority en Silktravel organiseert François Geurds de ‘FG Aruba Trip’. Tijdens het verblijf op het eiland waar de roots liggen van de sterrenchef, bezoek je zijn favoriete (culinaire) adressen. De reis wordt afgesloten met een diner in het tweesterrenrestaurant FG in Rotterdam.

Lees verder bij de bron: http://www.missethoreca.nl/ 

Drie partijen Aruba tekenen regeerakkoord 

De impasse die ontstaan was na de verkiezingen van 22 september door het opstappen van Mike Eman, nadat zijn volkspartij AVP na acht jaar de meerderheid in het parlement had verloren, is opgelost.

Op Aruba hebben de drie andere partijen (MEP, RED en POR) die meededen aan de verkiezingen een regeerakkoord getekend.  In het regeerakkoord staan goed bestuur en openbare financiën centraal. Daranaast is er aandacht voor veiligheid, vergrijzing, pensioenleeftijd en onderwijs.

Als premier wordt de naam van MEP-leider Evelyne Wever-Croes genoemd. Zij trad ook op als formateur.

Zodra de portefeuilles verdeeld zijn kan het nieuwe kabinet worden beëdigd.