San Nicolas

Plaatsen > San Nicolas

San Nicolas is een stad aan de zuid-oostzijde van Aruba. In de omgeving van San Nicolas zijn bijzondere plekjes en stranden te vinden zoals De Indian Caves en Baby Beach, maar San Nicolas zelf is nauwelijks een toeristische bezienswaardigheid.

San Nicolas heeft haar naam van een vroegere grondeigenaar die Nicolaas van der Biest heette. Het woordje San komt waarschijnlijk van Shon, dat zoiets betekend als “mijnheer”.

Er is niet veel toerisme in San Nicolas. Er zijn hier geen hotels gebouwd.

Tijdens de periode dat er fosfaat op Aruba werd ontgonnen ontstond het plaatsje San Nicolas. Verreweg de meest ingrijpende gebeurtenis in de geschiedenis van San Nicolas is de komst van de Lago Oil Transport Company Ltd. (Lago). In eerste instantie vestigde men alleen een overlaadstation voor ruwe olie op Aruba. Men begon met de aanleg van een haven die diepliggende tankers kon verwerken en in 1927 kwam deze gereed bij San Nicolas. In 1929 stelde Lago daar tevens een raffinaderij in werking. De Lago had een sterke invloed op de stedelijke ontwikkeling. Door de olie-industrie ontstond een aantrekkelijk economisch klimaat, wat weer andere mensen en economische activiteiten aantrok. In de beginjaren was er op het eiland zelfs een tekort aan arbeidskrachten en was immigratie noodzakelijk. Vooral vanuit andere Engelstalige Caribische eilanden kwamen veel arbeidskrachten naar Aruba. Zij vestigden zich allemaal in en rondom San Nicolas, hetgeen nu, bijvoorbeeld in het centrum, genaamd
The Village, nog duidelijk te zien is. De oude woonwijk “The Village” ontstond door het aantrekken van veel laagbetaalde buitenlandse werknemers door de Lago olieraffinaderij.  De woonwijk bestaat nog altijd uit houten hutten met golfplaten daken.

Voor de in grote getale meegekomen Noord Amerikaanse employees bouwde men een omsloten villadorp (the Colony) aan de oostpunt.

Lago Colony

Op een heuvel bij de stad San Nicolas, ligt de ruïne van de commandopost van Juwana Morto, de kustbatterij die met name de strategisch belangrijke Lago-raffinaderij moest beschermen. De kustbatterij van Juwana Morto heeft nooit vijanden beschoten. Behalve op 5 november 1942, toen een Duitse onderzeeër na een schot gedwongen werd te duiken. Na de oorlog bewaakten plaatselijke schutterplichtigen en infanterie uit Nederland de batterij nog enige tijd. Uiteindelijk werd zij grotendeels afgebroken. Een vorig Arubaans kabinet had nog plannen om de bestaande commandopost te restaureren. Daar is niet veel van terechtgekomen. Armlastige lieden hebben momenteel de betonnen sokkel, vanwaaruit eens het commando werd gevoerd over een machtige batterij, gekraakt.

In de omgeving van San Nicolas wordt meer Engels gesproken dan op de rest van het eiland. Ook dit vindt haar oorsprong in de Lago Olieraffinaderij die, als Amerikaans bedrijf, werknemers zocht in Engelstalige landen.

Al jarenlang gaan toeristen naar San Nicolas alleen om even bij Charlie’s Bar te stoppen. Deze bar is bekend geworden toen vanaf 1940 scubaduikers hun onderwatervondsten hier aan de muur gingen hangen. Het is een soort museum geworden.

Bronnen:

  • Panorama San Nicolas (Sala Arubiana, brochure nr. 574)
  • Reishandboek Aruba / Rien van der Helm
  • Planbeschrijving ROP Aruba, april 2009.

  • “Juwana Morto, Kustbatterij Aruba”, door dr. J. Hartog; uitg. De Walburg Pers, Zutphen, 1987, 96 blz.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *