Water Aruba

Thema’s > Drinkwater Aruba

Het drinkwater op Aruba is van goede kwaliteit. U kunt, net als u thuis gewend bent, op Aruba gewoon water uit de kraan drinken.

Leuk om te weten is dat op Aruba een van de grootste fabrieken ter wereld staat waar uit zout water zoet water gemaakt wordt. In deze fabriek wordt tevens elektriciteit voor het hele eiland opgewekt, vandaar de naam WEB: Water en Energie Bedrijf.

Vanaf de pier waar het pontje naar snorkelparadijs De Palm Island aanlegt, zie je hem fraai liggen, de ontziltingsfabriek waar van zout water het zoete water gemaakt wordt.

Het water wordt ook gebruikt om Balashi bier te maken.

Het zoet water komt als regen af en toe neer op Aruba en is vooral van belang voor landbouw en natuur. De drinkwatervoorziening wordt immers geheel geproduceerd uit zeewater. De neerslag valt niet gelijkmatig over het jaar; het is van belang om het teveel aan regenwater tijdens hevige buien op te vangen in dammen en tanki’s, om het vervolgens in de droge seizoenen te kunnen gebruiken voor het bevloeien van landbouwpercelen. De lokale
planten en dieren hebben zich aangepast aan de beperkte neerslag en de overvloedige zon.

Steeds meer wordt zichtbaar, in de periode dat er flinke buien vallen op Aruba, dat aan de afvoer van regenwater ook een veiligheidskant zit. Van oudsher voerden de rooien regenwater af naar de saliñas of direct naar zee. De laatste decennia van de twintigste eeuw is veel gebouwd, waardoor sommige rooien bijna geheel verdwenen. Veel wegen hebben noodgedwongen de functie van waterafvoer overgenomen. Die wegen zijn dan tijdelijk niet bruikbaar voor het wegverkeer en lijden grote schade aan bermen en wegdek door uitspoeling. Een hevige regenbui leidt al snel tot ontwrichting van het maatschappelijk leven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *