Spaans Lagoon

Spaans Lagoen aan de westkust van Aruba is een smalle binnenbaai van 2.000 meter lang en 500 meter breed.  Spaans Lagoen is ongeveer 70 hectare groot en maakt deel uit van het  Arikok Nationaal Park. Het Spaanse Lagoen is de enige baai in het binnenland van Aruba en is ontstaan ​​als gevolg van de zeespiegelstijging na de laatste ijstijd, zo’n 10.000 jaar geleden.

Door de getijden is een bijzonder ecosysteem ontstaan: een wetland. Wetlands zijn gebieden tussen landelijke en waterrijke gebieden en hebben een grote biodiversiteit. De binnenbaai Spaans Lagoen op Aruba is daarom van groot belang voor watervogels en tevens een belangrijke kraamkamer voor rifvissen en schelpdieren. Spaans Lagoon heeft de gezondste mangrovestand op het eiland Aruba.

Spaans Lagoen is wereldwijd zo uniek dat het onderdeel is van de Ramsarconventie. Het is het enige natuurgebied op Aruba met die International Conservation Status (Ramsar). Hoewel dit prachtige natuurgebied een aangewezen Ramsar-gebied is, ontbreekt het aan lokale milieubescherming, die wordt bedreigd door ontwikkelingsprojecten. Het Ministerie van Natuur en Milieu werkt aan het juridisch beschermen van deze locatie.

Tussen de overwegend droge cactuslandschappen valt het grote groenblijvende bos meteen op. De dichtheid van de mangroven biedt uitstekende schuilplaatsen voor veel trekvogelsoorten op het eiland. Het is gemakkelijk bereikbaar vanaf de weg naar de Franse pas.

Er loopt een pad rond de lagune voornamelijk het westelijke en noordelijke deel van het eiland. Vlak naast de lagune vind je ook een belangrijke historische plek, de (ex) goudmolen van Balashi.

Er zijn verschillende vogelsoorten te zien. Het zicht is het best bij de zoutvijver. Er wonen meer dan 35 verschillende soorten vogels in het gebied, waaronder flamingo’s, sterns, grutto’s, reigers, toekans, ibissen, kolibries, jagers, pelikanen, meeuwen, zeekoeten, sterns, pijlstormvogels, sterntuimelaars en ooievaars.

Tevens vind u hier leguanen, zeeschildpadden en verschillende andere wilde dieren, zoals de Boa Constrictor.