Staatsvorm Aruba

Thema’s > Staatsvorm Aruba

wapen_van_arubaAruba is sinds 1986 een apart land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Daarvoor maakte Aruba deel uit van de, inmiddels voormalige, Nederlandse Antillen. Aruba is een Parlementaire democratie die een zelfstandig rijksdeel vormt van het Koninkrijk der Nederlanden.

Europese Unie (EU)
Als autonoom land binnen het Koninkrijk der Nederlanden is Aruba een overzees gebiedsdeel van de Europese Unie (EU), net zoals Curaçao en Sint Maarten. Deze band is vastgelegd in artikel 198 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU) waarin gerefereerd wordt aan: “de niet-Europese landen en gebieden welke bijzondere betrekkingen onderhouden met Denemarken, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk te associeren met de Europese Unie.”

In tegenstelling tot Nederland, maken de eilanden echter geen deel uit van het grondgebied van de Europese Unie en hoeven zij om die reden dan ook niet te voldoen aan het Europees recht en hebben zij de euro niet als wettelijk betaalmiddel. Door de bijzondere relatie met Nederland komen de eilanden wel in aanmerking voor Europese fondsen en EU brede samenwerkingsovereenkomsten zoals het Erasmus+ programma. Verder bezitten de inwoners van het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden naast de Nederlandse nationaliteit ook het Europees burgerschap. Dit Europees burgerschap moet gezien worden als een aanvulling op het nationale burgerschap.

De EU zorgt voor financiële steun voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten door middel van het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF). Voor de periode 2007-2013 voorzag de EU de (toenmalige) Nederlandse Antillen van € 24,8 miljoen, waarvan € 8,8 miljoen aan begrotingssteun toegekend werd aan Aruba voor de uitvoering van het onderwijsplan 2007–2017.

Op Aruba staat het Europahuis, waar de Arubaanse bevolking informatie kan ontvangen over de EU.

Regering op Aruba Aruba kent één bestuurslaag. De regering zit in Oranjestad. De regering van Aruba wordt gevormd door een gouverneur en de Raad van Ministers. De Koningin benoemt de gouverneur en deze benoemt vervolgens de ministers. De gouverneur heeft een dubbelfunctie, hij is zowel hoofd van de regering als vertegenwoordiger van het Koningshuis in de Koninkrijksgebieden. Samen met de ministers vormt hij de uitvoerende macht.

Volksvertegenwoordiging Aruba De Staten van Aruba vertegenwoordigen de bevolking. De Staten zijn te vergelijken met de Tweede Kamer in Nederland. De Staten bestaan uit 21 leden. Zij worden bij algemene verkiezingen voor vier jaar gekozen. Samen met de gouverneur vormen zij de wetgevende macht.

Band met Nederland De officiële vertegenwoordiging van de Arubaanse regering in Nederland is in het Statuut voor het Koninkrijk vastgelegd. De Gevolmachtigde Minister heeft de algemene leiding en wordt daarin ondersteund door een directeur en diverse hoofden van afdelingen. Gezamenlijk wordt deze vertegenwoordiging in de wandelgangen het “ArubaHuis” genoemd, maar officieel is het het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Aruba; R.J. Schimmelpennincklaan 1; 2517 JN Den Haag; Tel. 070 356 62 00; Open: ma t/m vr van 8.30-17 uur; website: www.arubahuis.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *