Huwelijk op Aruba

Thema’s > Huwelijk op Aruba

Hier is voor Nederlanders mogelijk om op Aruba voor de wet te trouwen onder voorwaarden dat de toekomstig echtgenoten aan de wettelijke voorschriften voldoen. Een belangrijke voorwaarde is dat een van beide toekomstig echtgenoten de Nederlandse nationaliteit moet bezitten.

De toekomstig echtgenoten moeten minimaal drie weken voor de bruiloft in ondertrouw gaan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand op Aruba. Als u drie weken van te voren niet op Aruba bent, kunt u schriftelijk in ondertrouw gaan. U kunt de procedure en de bijbehorende formulieren voor de schriftelijke ondertrouw aanvragen bij de Ambtenaar van het Bureau Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister, Schoolstraat 2, Oranjestad; Telefoon: 00-297-5834400; Fax: 00-297-5839160.

De ingevulde formulieren kunt u dan terugsturen, maar daarbij dient u mee te sturen:

  • Een uittreksel of afschrift van de geboorteakte van de toekomstig echtgenoten;
  • Verklaring van burgerlijke staat van beiden met vermelding van de nationaliteit;
  • Een kopie van het paspoort van de toekomstig echtgenoten.
  • Indien het niet de eerste keer is dat men trouwt moet een uittreksel uit het echtscheidings- of overlijdensregister worden meegestuurd.
  • Naam en geboortedatum van twee getuigen; als zij niet op Aruba wonen, moeten zij de Nederlandse nationaliteit bezitten.

Het is belangrijk om voor uw terugreis naar Nederland de trouwakte aan te vragen bij het Bureau Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister, Schoolstraat 2, Oranjestad; Telefoon: 00-297-5834400; Fax: 00-297-5839160.

Op Aruba, Curaçao en Sint-Maarten, de zelfstandige landen binnen het koninkrijk, kunnen homo’s niet trouwen. Het homohuwelijk ligt erg gevoelig bij veel inwoners van Aruba. Op Saba, Bonaire en Sint-Eustatius kunnen homo’s wel trouwen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *